მენიუ დახურვა

ნინო ანდრიაძე

ანტრეპრენერი: კომპანიების „მაინდვორქს“ და „ჭკვიანი თხილი“ დამფუძნებელი, მენეჯმენტ კონსულტანტი, კავკასიის უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის ასოცირებული პროფესორი, კავკასიის უნივერსიტეტის მენეჯმენტის ფაკულტეტის აკადემიური პროგრამების მენეჯერი. ავტორი თავების:

პირველი თავი – ვინ არის მეწარმე/ანტრეპრენერი
მეორე თავი – ანტრეპრენერების ტიპები და გამოწვევები
მესამე თავი – საკვანძო სამეწარმეო კომპეტენციები
მეოთხე თავი – ტრენდი და მისი დინამიკა
მეხუთე თავი – რა შეიძლება ვისწავლოთ ტრენდ ფორკასტერებისგან
მეექვსე თავი – მომავლის შესაძლებლობების განსაზღვრის ტექნიკები
მეშვიდე თავი – ინოვაციის პროცესი
მერვე თავი – დიზაინ აზროვნება
მეცხრე თავი – მომხმარებლის ქცევა
მეთორმეტე  თავი – ანტრეპრენერული სტრატეგია
მეთხუთმეტე თავი – სოციალური მედია და ანტრეპრენერი
მეთექვსმეტე თავი – სტრატეგიული კომუნიკაციები
მეთვრამეტე თავი – ბიზნეს გეგმა

სურია კუმარი

ანტრეპრენერი, მენეჯმენტ კონსულტანტი, ფინანსისტი, კომპანია „სმით ჯორჯიას“ დამფუძნე-ბელი და აღმასრულებელი დირექტორი.

მეათე თავი – გამარტივებული ფინანსური აღრიცხვა- ანგარიშგება, ავტორი.

ეკატერინე ბაბუნაშვილი

საერთაშორისოდ აკრედიტებული ქოუჩი PCC, ბიზნეს ტრენერი, პროფაილერი, თსუ-ს შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის დოქტორანტი, ქოუჩინგის საერთაშორისო ფედერაციის (ICF) საქართველოს წარმომადგენლობის თანადამფუძნებელი და პრეზიდენტი.

მეთერთმეტე თავი – ადამიანები და თვითეფექტურობა

ნონა ზუბიტაშვილი

სამართლის დოქტორი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფე-სორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის აკრედიტაციის ექპსერტთა კორპუსის წევრი, საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს უფროსი იურიდიული მრჩეველი.

მეჩვიდმეტე თავი – იურიდიული საკითხები,

ელენე ჯღარკავა

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის დეკანი, ასოცირებული პროფესორი, განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრის აკრედიტაციის ექსპერტთა კორპუსის წევრი.

მეთოთხმეტე თავი – მარკეტინგის როლი ანტრეპრენერობაში

შოთა მურცხვალაძე

ანტრეპრენერი: საკონსულტაციო კომპანია „მაინდვორქსის“ მმართველი პარტნიორი, ონლაინ სკოლა „კოდინგტონის“ თანადამფუძნებელი, საქართველოს უნივერსიტეტის განათლების ადმინისტრირების პროგრამის მოწვეული ლექტორი, განათლების ექსპერტი.

მეცამეტე თავი – ბიზნეს გეგმა

მარიკა ზაქარეიშვილი

ილიას სახელმწიფო უნივერისტეტის მოწვეული ლექტორი, ორგანიზაცია ,,ინოვაციები ინკლუზიური საზოგადოებისთვის“ დამფუძნებელი, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს წევრი. საქართველოს პარლამენტის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტთან არსებული სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს წევრი. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) „კერძო სექტორის განვითარება და პროფესიული განათლება სამხრეთ კავკასიაში“ (PSD TVET SC) პროგრამის ექსპერტი.

მეცხრამეტე თავი – პროფესიული განათლება და ეკონომიკური პროგრესი.